در حال حاضر ایران اکو تمامی محصولات خود را به صورت اینترنتی به فروش رسانده و فروشگاه و یا نمایشگاهی در هیچ استانی ندارد.
از مشتریان عزیز تقاضا داریم محصولات ایران اکو را تنها از سایت این مجموعه تهیه نمایند.